Tema Socialtjänst

Insatser och metoder inom socialtjänsten främjar välfärd, jämlikhet och rättvisa för medborgarna. Forskningen kan ge vägledning för val av insats och metod. SBU har socialdepartementets uppdrag att systematiskt sammanställa forskning om tillämpade och nya insatser och metoder. Välj område för att läsa mer om vad SBU gör och kommit fram till inom socialtjänstområdet.