Funktionshindersområdet

Socialtjänsten har stor betydelse för att främja inkludering och livskvalitet för personer med funktionstillstånd och funktionshinder. Genom sitt arbete kan socialtjänsten bidra till ökad delaktighet och självständighet i denna grupp. Från personlig assistans och anpassade boendelösningar till tillgänglig information och arbetsmarknadsintegration, arbetar socialtjänsten för att skapa en samhällsmiljö där alla kan leva sina liv fullt ut och i enlighet med sina unika behov och mål.

Nedan ges några exempel på vetenskaplig kunskap om metoder och insatser inom området som SBU tagit fram.

Kartläggning av insatser inom socialtjänsten för funktionstillstånd och funktionshinder

SBU har kartlagt vilka systematiska översikter som finns, samt bedömt studiernas risk för bias, avseende insatser som skulle kunna utföras inom socialtjänstens område för individer med funktionstillstånd och funktionshinder.

Kartläggningen har publicerats i form av en Evidenskarta där tillgänglig forskning är indelat baserat på olika typer av funktionsnedsättningar och olika typer av insatser.

 


Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

För fler potentiellt effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet se denna lista 

 

Till temasida socialtjänst