Skadligt bruk och beroende

Socialtjänsten har en viktig roll i samhället genom att erbjuda stöd och hjälp till individer med skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika. Socialtjänsten ska bland annat arbeta förebyggande, utreda hjälpbehov och erbjuda stöd och vårdinsatser. Insatserna kan vara rådgivning och olika former av stöd, exempelvis i boende och sysselsättning, men också behandlande insatser för att avbryta eller minska substansanvändningen.

Nedan ges ett exempel på ett pågående projekt inom området som SBU arbetar med samt resultat från en publicerad rapport.    

Metoder och insatser vid substansbruk och samtidig psykisk sjukdom 

SBU har ett pågående projekt med syftet att utvärdera effekter av olika behandlingar och sociala stödinsatser vid substansbruk och samtidig psykisk sjukdom. I det senaste numret av tidskriften Vetenskap och praxis beskrivs det pågående arbetet. Läs rapporten 

Effekter av tolvstegsbehandling och korta insatser för att understödja deltagande i AA vid alkoholberoende

SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt, som bedömts ha låg risk för bias, där författarna kommer fram till att ”12-stegsmodellen” kan leda till ökad nykterhet och samtidigt även vara ekonomiskt besparande jämfört med andra insatser för vuxna som själva sökt stöd och insatser för skadligt bruk av alkohol. Läs rapporten


Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

För fler potentiellt effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet se denna lista 

Till temasida socialtjänst