Forskning och praktik

Att göra forskningen mer begriplig och användbar för praktiken där den ska användas är en viktig uppgift för SBU. Nedan ges några exempel på hur vi verkar för att brygga forskningen till praktiken.

Utbildning och seminarier

SBU anordnar utbildningar och seminarier för de som är intresserade av att arbeta evidensbaserat eller lära sig mer om den metod som SBU använder. Du hittar information om våra kommande utbildningar och seminarier här.

Hur kan socialtjänsten använda SBU:s resultat i praktiken?

Hur kan socialtjänsten använda sig av våra resultat i praktiken? Med Stockholms stad som exempel vill vi visa på hur det kan se ut i denna film. (Tid: 09:22 min)

Som verksam inom socialtjänsten har du möjlighet att föreslå en fråga som SBU bör undersöka. Förutom att genomföra uppdrag från regeringen eller via samarbeten med andra myndigheter kan SBU även ta fram kunskapsunderlag om metoder och insatser till frågeställare som är verksamma inom socialtjänsten. Fråga SBU!

Under 2023 har SBU även tagit fram ett temanummer av vår tidning ”Vetenskap och praxis” riktad till socialtjänsten. Du kan ladda ner tidningen här.

Internationell konferens om forskning om metoder och insatser inom det sociala området

SBU är med i ett internationellt nätverk, INSIA, i syfte att stärka arbetet mot en mer evidensbaserad socialtjänst.
I Stockholm träffades i maj 2023 ett nytt globalt nätverk INSIA, för forskning med fokus på översikter om sociala insatser och metoder. Se alla filmer från konferensen här.

Norska FHI beskriver hur de arbetar i Norge för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik.

 

 

Till temasida socialtjänst