Tema: Arbetsmiljö

Vi tillbringar en stor del av vårt liv på arbetet. Att arbetsmiljön är kopplad till hälsan kan verka självklart men på vilka sätt kan vara svårare att veta. Där kan forskningen ge en hel del svar.

SBU har i uppdrag att systematiskt sammanställa forskning om arbetsmiljöns betydelse för hälsan. Våra utvärderingar visar om människor som exponeras för vissa saker i arbetet har en högre risk att utveckla vissa besvär. Att det finns ett samband behöver däremot inte betyda att det är enbart det som de har exponerats för som orsakar besvären. Läs mer om detta på sidorna 5 till 9 i vår broschyr ”Arbetsmiljö och ohälsa Frågor och fakta

SBU har granskat och sammanställt vetenskaplig kunskap om samband mellan arbetsmiljö och flera stora hälsoproblem: Välj område och läs mer.

Rapporterna som broschyren baseras på:

Relaterat material