Arbetsmiljö och ohälsa – Frågor och fakta

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Samlat från SBU om arbete och ohälsa.

I en ny populärvetenskaplig skrift sprider SBU samlad kunskap om arbetsmiljö och ohälsa. Det handlar bland annat om sömnproblem och depressiva symtom. Här finns också den samlade forskningens svar på andra vanliga frågor som:

  • I vilka arbetsmiljöer är det vanligt att människor får artros?
  • Hur ser sambandet ut mellan arbete och ryggbesvär?
  • Vilka kopplingar finns det mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom?
Ladda ner rapport

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad: 2018-02-07
Rapportnr: 401_19
https://www.sbu.se/401_19