SBU anordnar i internationell konferens och nätverk om socialtjänstens forskning

Här i Stockholm träffas just nu ett nytt globalt nätverk för forskning med fokus på översikter om sociala insatser och metoder – INSIA.

Nätverket är startat på initiativ av det svenska socialdepartementet. Mötet inleds med en internationell konferens med deltagare från ett tjugotal länder, både på plats och on-line. Att Sverige blivit värdland beror bland annat på vårt ordförandeskap i EU under 2023.

INSIA står för International Network for Social Intervention Assessment. Nätverket har funnits i drygt ett år och har idag sju medlemsländer, främst europeiska, men även Kanada.

Sophie Werkö är SBU:s internationella samordnare och sekreterare i INSIA-nätverket:

– INSIA arbetar för att undvika dubbelarbete genom en förbättrad metodologisk och gemensam kvalitet i översikter inom socialtjänstområdet, förklarar hon.

På SBU:s initiativ har 12 organisationer enats om att bilda nätverket. En styrelse, ledd av engelska ordföranden Nick Baillie, bildades i november 2021. Ytterligare arbetsgrupper har startats under nätverket, de hanterar områden såsom litteratursökning, hälsoekonomi samt metodologiska frågor.

Till dagens konferens har deltagare från ett tjugotal nationer anmält sig.

– Vi ser att det finns ett växande internationellt intresse för att utvärdera sociala insatser på ett vetenskapligt sätt, så att resurser kan användas effektivt, säger Sophie Werkö.

En av konferensens inledande talare var Minna Ljunggren, statssekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson:

– När människor vänder sig till socialtjänsten för hjälp bör de kunna förvänta sig ett evidensbaserat och effektivt stöd. Därför behöver vi ge förutsättningar för aktörer att utbyta evidens för att få en socialtjänst med så hög kvalitet som möjligt.

Hon konstaterar också att metoder för att utvärdera insatser sedan länge finns på plats inom hälso- och sjukvården, medan det sociala området har halkat efter.

– Det här är ett problem eftersom den sociala omsorgen har precis lika stor inverkan på människors liv som vården.

Minna Ljunggren avslutade med en förhoppning om att den pågående konferensen och INSIA ska bidra till utvecklingen av metoder för att utvärdera socialtjänstens insatser med hög kvalitet, transparens och överförbarhet.

Läs mer på www.insia.network/

Pressmeddelande 24 maj 2023