Gravida och vårdpersonal vill ha bättre samordnad vård vid bäckensmärta

SBU har presenterat en tio-i-topplista över vilken forskning som patienter och vårdpersonal vill prioritera framöver. En samordnad vård för gravida kvinnor med bäckensmärta är vad de önskar sig mest. Men i dagsläget har bäckensmärtan inte ens en egen diagnoskod.

Via enkäter och en workshop har vårdpersonal och kvinnor med egna erfarenheter av graviditetsrelaterad bäckensmärta fått välja ut de mest angelägna forskningsfrågorna på området.

– De skulle vilja se ett sammanhållet standardiserat vårdförlopp där olika professioner, till exempel fysioterapeut, läkare och barnmorska, samarbetar och fångar upp kvinnor med bäckenproblematik – både under graviditeten och vid senare uppföljning, säger Annelie Gutke, fysioterapeut och forskare.

Grupperna efterlyser också mer forskning om samhällsekonomiska konsekvenser av gravidas bäckensmärtor. Hit hör exempelvis sjukskrivning vid svåra besvär under graviditeten samt nedsatt arbetskapacitet eller omskolning på grund av kvarstående besvär.

På SBU:s tio-i-topp-lista finns också mer forskning om huruvida det går att förebygga bäckenproblem. Om så är fallet, hur kan man skydda sig? Vilka kvinnor är i riskzonen?

– Tidigare rygg- och bäckensmärta är idag den största riskfaktorn. Men vi behöver veta mer.

En förutsättning för tydligare statistik och bättre forskning för effektiv behandling är en enhetlig diagnoskod för bäckensmärta. Det finns fortfarande inte, konstaterar Annelie Gutke:

– De här kvinnorna kan få allt från diagnosen ”graviditetsrelaterade ospecifika besvär” till ”ospecifik ryggsmärta”. Om de ens får en diagnos. Här finns ett mörkertal.

Fortfarande råder det på vissa håll en uppfattning om att svår bäckensmärta är något man bara får acceptera om man ska föda barn. Eller fött barn för den delen; det finns ingen självklar uppföljning av de som faktiskt får kvarstående besvär.

– Jag är förvånad över att det kan vara så här fortfarande – efter så många år.

Bakgrund
Graviditetsrelaterad bäckensmärta (även kallad foglossning) drabbar upp till hälften av alla gravida någon gång under graviditeten. För cirka tio procent kvarstår komplikationerna många år efter förlossningen. Inom området finns många kunskapsluckor.

Rapporten: Graviditetsrelaterad bäckensmärta – prioritering av forskningsfrågor

Pressmeddelande 2023-02-23