SBU:s inspel till regeringens forskningspolitik 2019

SBU påtalar vikten av att öka nyttan av den praktiknära forskningen i sitt inspel till regeringens forskningspolitik. För att detta ska möjliggöras är det viktigt att den praktiknära forskning som genomförs fokuserar på frågeställningar som efterfrågats av slutanvändarna, att den genomförs med lämplig metodologi, så att resultaten går att syntetiseras, och att forskningsresultaten sprids och implementeras.

Läs beslutet om synpunkter från SBU på regeringens forskningspolitik

SBU november 2019