Medarbetare på vårdcentraler utformar e-hälsotjänst tillsammans med myndigheter

Förståelse för primärvården är A och O, ge oss inga fler kanaler och hjälp oss att sålla bland all kunskap”. Det är tre viktiga insikter att ta fasta på när myndigheter gör kunskapsstöd riktade till primärvården. Nu presenteras rapporten från en digital pilot som genomförts på uppdrag av Rådet för styrning med kunskap (RSK).

Vårdcentraler och myndigheter har i ett pilotprojekt arbetat tillsammans för att ta fram en digital tjänst som hjälper medarbetare på vårdcentraler att få evidensbaserad kunskap till sig. Fokusområdet har varit psykisk ohälsa hos äldre.

En arbetsgrupp med representanter från eHälsomyndigheten, SBU och Socialstyrelsen har använt innovationsmodellen, en metod som SKL har tagit fram. Syftet med innovationsmodellen är att få ökad förståelse för användares behov och önskemål och ta fram en tjänst tillsammans med användarna, i det här fallet sjuksköterskor och läkare på vårdcentraler.

Insikter från användarna

I dag finns en uppsjö av kunskapskällor. Det gör att användarna har svårt att sålla bland all kunskap och veta vad som är evidensbaserat.

– Vi har tagit reda på hur användarna på vårdcentraler skulle vilja ha kunskap från myndigheterna paketerad och kommunicerad. Tillsammans med användarna har vi tagit fram prototyper på nya digitala tjänster som underlättar för dem, säger Mika Pousette, digital strateg på eHälsomyndigheten och färdledare för den digitala piloten.

– Det är väldigt värdefullt att jobba direkt med användarna på vårdcentralerna. Det har gett oss många aha-upplevelser, säger Mika Pousette.

Rapporten visar de tjänster som fått högst betyg av användarna och beskriver hur arbetsgruppen har arbetat i projektet.

Under hösten fortsätter arbetet med piloten för att fortsätta utvecklingen av en av tjänsterna. I fortsättningen samverkar eHälsomyndigheten, SBU och Socialstyrelsen i detta projekt.

Läs rapporten ”Förståelse för primärvården är A och O” – en myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor.

En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor. Slutrapport (diarienummer 2019/01075)

SBU juni 2018