Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan

Prioritering baserat på James Lind Alliance metod

Kvinna under förlossning lutar sig mot sjuhussäng

Vilka forskningsfrågor prioriterar kvinnor som drabbats av förlossningsskador och vårdpersonal inom området? SBU har, på uppdrag av reger­ingen, in­­ven­terat forsk­nings­frågor samt låtit kvinnor med för­loss­nings­skador och vård­personal som arbetar inom om­­rådet gemensamt prioritera bland forsk­nings­frågorna.

Målet är att rapporten ska bidra till att välgjord och relevant forskning genomförs på frågor som bedöms särskilt angelägna. Detta kan gälla både forskning i form av enskilda nya studier, så kallad primärforskning, och i form av systematiska översikter där man sammanväger resultaten från flera studier. Huvudsakliga målgrupper för rapporten är forskare och forskningsfinansiärer samt myndigheter och organisationer som sammanställer forskning.

Läs mer om "Vårdens personal och kvinnor med förlossningsskada lyfter efterfrågad forskning"

Pressmeddelande

Kvinnors förlossningsskador: Forskningen som vårdens personal och drabbade kvinnor vill prioritera

För att kvinnors förlossningsskador ska kunna förebyggas, diagnostiseras och behandlas effektivare behöver vi mer kunskap. SBU har sammanställt en rapport med prioriteringar för den viktigaste forskningen inom fem områden.

Läs pressmeddelandet

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Patienter och personal beskriver vilka studier som de helst vill se – och varför

I ett unikt projekt om förlossningsskador har patienter och personal enats om tio-i-topp-listor med forskningsfrågor som de vill att forskarna tar itu med. Där efterlyses studier av hur information, bemötande, personalens arbetsmiljö och utbildningsinsatser påverkar.

Läs mer
Sidan publicerad