Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan

Prioritering baserat på James Lind Alliance metod

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kvinna under förlossning lutar sig mot sjuhussäng

Vilka forskningsfrågor prioriterar kvinnor som drabbats av förlossningsskador och vårdpersonal inom området? SBU har, på uppdrag av reger­ingen, in­­ven­terat forsk­nings­frågor samt låtit kvinnor med för­loss­nings­skador och vård­personal som arbetar inom om­­rådet gemensamt prioritera bland forsk­nings­frågorna.

Målet är att rapporten ska bidra till att välgjord och relevant forskning genomförs på frågor som bedöms särskilt angelägna. Detta kan gälla både forskning i form av enskilda nya studier, så kallad primärforskning, och i form av systematiska översikter där man sammanväger resultaten från flera studier. Huvudsakliga målgrupper för rapporten är forskare och forskningsfinansiärer samt myndigheter och organisationer som sammanställer forskning.

Läs mer om bakgrunden till rapporten, och intervjuer med deltagare i projektet