Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

SBU arbetar med att sammanställa vetenskapliga kunskapsluckor i vård och omsorg. Inom vissa områden finns många kunskapsluckor.

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor är en prioritering utifrån brukares, närståendes och professionens perspektiv på vilka kunskapsluckor som är mest angelägna att täppa till med klinisk forskning. Arbetsmetoden för prioritering är framtagen av James Lind Alliance i Storbritannien.

Sidan uppdaterad