Fler får chansen att påverka forskningen om kvinnors förlossningsskador

Obs resultatet av nedanstående projekt publicerades den 10 april 2019: ”Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan”

SBU har fått regeringens uppdrag att prioritera vilka forskningsfrågor som är viktigast att besvara inom området förlossningsskador. Det är ett arbete som ska genomföras i nära samarbete med drabbade kvinnor och vårdens personal.

2018-10-10 
SBU har i dagarna publicerat en enkät ut för att fånga upp viktiga frågor inom en rad områden inom prevention, diagnostik samt behandling av olika förlossningsskador. Enkätfrågorna handlar om områden som tidigare prioriterats i ett projekt som genomfördes vid SBU våren 2018. Under vintern kommer SBU att följa upp resultaten från den aktuella enkäten genom att ordna en rad workshoppar.

En av de kvinnor som har egna erfarenheter av svåra förlossningsskador är Hanna Öhman, Älvsbyn:

– Man missar ofta patientperspektivet i diskussioner om forskningsbehov. Att svara på en enkät innebär en chans att föra fram synpunkter som vi som drabbats upplever som extra viktiga, sådana problem som kanske missas annars.

Hanna Öhman var en av de som deltog i en av SBU:s tidigare workshops, då uppgiften var att göra en prioritering av olika forskningsområden. Dagen var uppskattad och resulterade i en konkret rangordning av kunskapsbehoven.

– Här fick vi chansen att diskutera i små grupper – läkare och annan vårdpersonal i samtal med kvinnor som jag, som själva drabbats av förlossningsskador, konstaterar Hanna Öhman. Det kändes som ett väldigt vettigt sätt att nå användbara slutsatser.

Även Agota Malmborg, gynekolog som arbetar med förlossningsskador, deltog i vårens workshop:

– Jag tycker att det är ett mycket bra koncept att ta med patienter och kliniskt verksamma vid den här sortens prioriteringar, inte bara forskare eller andra experter. Det underlättar på sikt en bra och adekvat fördelning av våra ändliga resurser och forskningsmedel.

Nu fortsätter alltså SBU:s arbete med att, mer exakt, ta reda på vilken forskning som vården och patienter efterfrågar allra mest. Förhoppningen är att sammanställningen ska bidra till att det görs fler studier på de frågor som lyfts fram och prioriteras högst.

Den tidigare SBU-rapporten Prioriterade forskningsområden inom prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador