Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

En systematisk översikt

Barn och unga i Sverige som växer upp i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) har kraftiga överrisker i en rad oönskade tillstånd som vuxna såsom hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga, fysiska och psykiska problem och kontakt med straffrättssystemet.

SBU har gjort en systematisk översikt om huruvida stöd till unga som ska flytta från social dygnsvård kan underlätta deras övergång till ett självständigt liv.

Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka om stöd till unga som flyttar från social dygnsvård har positiva effekter på deras framtida livssituation.

Citera denna rapport:
SBU. Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 316. ISBN 978-91-88437-58-7.