Utsatta barn och unga

Bättre metoder för stöd och hjälp

De insatser som används för att identifiera, stödja och hjälpa utsatta barn och unga måste vara så säkra som möjligt och ge bästa möjliga resultat. En ny SBU-broschyr beskriver på ett lättillgängligt sätt vad forskning om insatserna sammantaget har visat.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Med hjälp av formatet fråga–svar beskriver broschyren vad som kommit fram i forskningen, på sex olika områden där SBU har publicerat rapporter om insatserna.

Några huvudbudskap är att:

  • insatser i öppenvården kan göra att fler barn slipper våld och försummelse
  • barn som farit illa mår ofta bättre med placering hos släkt än i familjehem
  • strukturerad risk- och behovs­bedömning troligen kan ge vägledning angående unga med kriminellt beteende
  • behandlingsfamilj verkar fungera bättre än institutions­vård för unga med allvarliga beteendeproblem
  • stödinsatser kan hjälpa barn i familjehem
  • unga i social dygnsvård behöver få tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård

Varje avsnitt inleds med ett kort exempel för att skapa intresse och levandegöra forsknings­resultaten. Broschyren tar också upp vad som kan göras på områden där forskningen inte räcker till. Dessutom ges en del lästips för den som vill fördjupa sig i hur SBU arbetar och vilka rapporter som är på väg.

Broschyren riktar sig till personer som arbetar med utsatta barn och unga eller som har ansvar för de insatser som samhället erbjuder.

Samtliga SBU-publikationer som texten bygger på kan laddas ner i sin helhet på www.sbu.se där man också kostnadsfritt kan prenumerera på information från SBU.

Mer inom ämnet

Beställ broschyren

För att beställa broschyren, ring vår kundtjänst på telefon 08‑779 96 85 eller skicka e-post till sbu@strd.se. Uppge artikelnummer 401‑20.

Sidan publicerad