Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Om hjälpen hölls ihop

En mer sammanhållen och bättre samordnad vård och omsorg har efterfrågats i decennier av både patienter och personal, professioner och politiker, byråkrater och brukare. Nu undersöker SBU vad ökad kontinuitet i vårdkontakterna kan betyda för långvarigt sjuka människors hälsa.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Så kan forskningen ge mer tillförlitliga resultat

  2. Samlade resultat om utsatta barn och unga i enkelt format

  3. Antikroppar mot RSV: kostnaden per QALY varierar stort

  4. Påvisar förvirring hos patienter på sjukhus

  5. Risk- och behovsbedömning av unga kriminella kan vägleda

  6. Ojämnt med kunskap om insatser för bättre funktion

  7. KBT, SSRI och terapi med ögonrörelse kan hjälpa efter traumatisk stress

  8. Terapi kan minska risken för depression efter förlossning

  9. ”Samband” behöver inte betyda ”orsak”

  10. Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen