Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

När det glappar mellan evidens och beslut

Forskare och beslutsfattare har helt skilda roller – uppdragen kan inte ersätta varandra. Men många menar att glappet mellan dem måste minska om samhället ska klara utmaningarna inom hälsa och välfärd.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Felkälla när forskare fiskar efter resultat

  2. Postcovid – SBU gör löpande översikt av studier av behandling och rehab

  3. Ska sporra till ny forskning om insatser vid psykisk ohälsa

  4. Klargör evidensläget inför beslut

  5. Hälsoekonomer undersöker hur resurserna kan räcka till mer hälsa

  6. Graviditet: Evidensläget för olika insatser mot tre komplikationer

  7. Felaktig syntes ger skev helhetsbild

  8. Evidens har kartlagts inom hela tandvården

  9. Depression: Möjligt bli bra av H-magnet när annat sviktar

  10. Föda barn: Svår rädsla verkar fångas upp väl av VAS-skalor