Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

När ingen längre är fullt frisk

Jakten på riskfaktorer hos symtomfria personer innebär utredning och behandling av människor som inte är sjuka. Men det verkliga värdet för patienterna måste visas vetenskapligt innan man i stor skala börjar ställa diagnos på symtomfria förändringar. Annars kan effekten bli att människor kommer till skada av onödiga åtgärder och att dyrbara vårdresurser slösas bort.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Så kan forskningen ge mer tillförlitliga resultat

  2. Samlade resultat om utsatta barn och unga i enkelt format

  3. Antikroppar mot RSV: kostnaden per QALY varierar stort

  4. Påvisar förvirring hos patienter på sjukhus

  5. Risk- och behovsbedömning av unga kriminella kan vägleda

  6. Ojämnt med kunskap om insatser för bättre funktion

  7. KBT, SSRI och terapi med ögonrörelse kan hjälpa efter traumatisk stress

  8. Terapi kan minska risken för depression efter förlossning

  9. ”Samband” behöver inte betyda ”orsak”

  10. Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen