Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Forskning kan inte utplåna all osäkerhet

Att fatta beslut i vård och omsorg är vanskligt utan ett säkert kunskapsunderlag. Men viss osäkerhet är oundvikligt – särskilt när sambanden är komplicerade och när åsikterna går isär om vilka värden och mål som är viktigast.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Kristallkulan är alltid grumlig

  2. Forskning kan inte utplåna all osäkerhet

  3. Total hjärninfarkt – med sådan säkerhet bekräftas ”hjärndöd”

  4. Smärta – särskilt viktigt väga in läkemedelsrisker för äldre

  5. Tillförlitlig översikt kräver genomtänkt litteratursökning

  6. Kronisk migrän - toxin kan ge ett par smärtfria dagar till per månad

  7. CGRP-hämmare hindrar svår migrän men oklara biverkningar på sikt

  8. Vilka prognoser leder till bättre beslut?

  9. Tobaksrökning – vanligare bland personer som vejpat eller snusat

  10. Vård för långvariga symtom av covid-19