Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Sammanfattas forskningen rätt?

Stark evidens behöver inte betyda stark effekt, och svag evidens ska inte förväxlas med svag effekt. Inte heller är grad av evidens detsamma som angelägenhetsgrad. Det gäller att lyssna kritiskt när en systematisk översikt refereras av någon som argumenterar för eller mot en insats.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Trippelbehandling minskar svåra skov vid måttlig till svår astma

  2. Flera insatser kan hjälpa vid måttlig depression hos personer med demens

  3. Linskirurgi möjlig fördel vid ovanligt glaukom

  4. Diabetes: Samlad forskning visar kopplingar mellan mat och hälsa

  5. Hjälpmedel: El-rullstol upplevs bidra till delaktighet och frihet

  6. Fibromyalgi: Brist på bra studier av metoders varaktiga effekt

  7. Rehab: Kombinerade insatser kan vara bättre vid långvarig smärta

  8. Könsdysfori: Flera oklara effekter av hormonbehandling av unga

  9. Standardiserade metoder vid utredning av barn och unga inom socialtjänsten

  10. Barn: Flera program verkar kunna förebygga psykisk ohälsa