Graviditet, förlossning och vården efteråt

I den här broschyren sammanfattar vi de senaste SBU-rapporterna om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forskningen borde besvara först.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Framsida broschyren om graviditet, förlossning och vården efteråtBroschyren handlar bland annat om hur svår förlossningsrädsla kan fångas upp, vilka insatser mot depression efter förlossning som har effekt och om för- och nackdelar med kejsarsnitt respektive vaginal förlossning.

Vår förhoppning är att resultaten ska bidra till att förbättra vården under graviditeten, förlossningen och efteråt. Även forskare, eller den som funderar på att börja forska, kan ha nytta av resultaten.

Alla rapporter som nämns i broschyren hittar du här nedan.

Vill du beställa tryckta exemplar av broschyren utan kostnad? Skicka ett mejl till sbu@sbu.se där du anger hur många exemplar du önskar och din adress. Max 10 exemplar per beställning. Observera att det du skickar till SBU blir en allmän handling.

Sidan uppdaterad