Utvägs kvinnogrupp vid våld i nära relationer

Vilken sammanställd forskning eller vetenskapliga studier finns om effekten av behandlingsprogrammet Utvägs kvinnogrupp vid våld av en partner i en nära relation?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Våld i nära relation orsakar stort lidande och ohälsa hos de som drabbas. Det finns olika typer av behandlingar och stödinsatser som syftar till att stödja de våldsutsatta. Gruppverksamheten Utvägs kvinnogrupp är en manualbaserad metod med fokus på bearbetning av våldsutsatta kvinnors upplevelser samt kunskapsinhämtning om bland annat våld, vardagspsykologi och lagstiftning.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning eller vetenskapliga studier finns om effekten av behandlingsprogrammet Utvägs kvinnogrupp vid våld av en partner i en nära relation?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen.

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller primärstudie som utvärderat behandlingsprogrammet Utvägs kvinnogrupp.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera denna rapport:

SBU. Utvägs kvinnogrupp vid våld i nära relationer [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202302.

Sidan publicerad