Svar från SBU:s upplysningstjänst

Detta är ingen systematisk litteratur­översikt, varför resultaten av litteratur­sökningen kan vara ofullständiga. Kvaliteten på ingående studier har inte bedömts. Svaret är utformat av SBU:s kansli och har inte granskats av SBU:s nämnd.

Tidigare frågor och svar

Tjänst för vem?

Upplysningstjänsten är till för vårdens beslutsfattare – personer i ledande befattning, verksamhetschefer, sektionschefer och områdesansvariga.

Varför?

Syftet är att bidra med kunskapsunderlag inför strategiska beslut. Beslutet kan till exempel gälla om en ny metod ska införas eller någon äldre metod fasas ut. Som regel får du svar inom två månader.

Hur?

Det är enkelt att ställa frågor – du fyller i ett kort webbformulär. Det är viktigt att vi vid behov kan kontakta dig för diskussion. Tjänsten är kostnadsfri.

Vad händer sen?

SBU kontaktar dig. Om din fråga går att besvara med våra arbetsmetoder, får du ett svar som redovisar sökstrategi, urval av studier (med referenslista) och sammanfattning av resultaten. Ibland svarar vi enbart med referenser.

Hur utformas svaren?

Vi följer i stort SBU:s gängse metod för urval och granskning av litteratur. Men litteratursökningen är mer avgränsad än i SBU-rapporterna och vi drar inga övergripande slutsatser.Svaren utformas av SBU:s kansli, ofta i samråd med ämnesexpert. Eftersom vi är snabba, är svaren inte evidensgraderade och granskas inte av SBU:s kansli eller nämnd. Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi arbetar? 

Välkommen att kontakta Jessica Dagerhamn, telefon 08-412 32 65, jessica.dagerhamn@sbu.se, eller Jan Liliemark, telefon 08-412 32 71, jan.liliemark@sbu.se

Sidan uppdaterad