Rehabilitering i utomhusmiljö vid demenssjukdom

Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av rehabiliterande insatser utomhus för personer med demenssjukdom? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Rehabilitering i utomhusmiljö (uterehabilitering) och naturbaserad rehabilitering är metoder som erbjuds runt om i landet för olika sjukdomstillstånd, till exempel vid demenssjukdom.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av rehabiliterande insatser utomhus för personer med demenssjukdom?

Frågeställare: Fysioterapeut, Skåne

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias identifierat två systematiska översikter med måttlig risk för bias. Den ena översikten utvärderade effekten av trädgårdsterapi på kognitiv funktion, agitation, positiv attityd och delaktighet hos personer med demenssjukdom, jämfört med icke-farmakologisk behandling eller sedvanlig demensvård [1]. Den andra översikten undersökte effekten av olika miljöbaserade interventioner, varav några är att betrakta som uterehabilitering, på beteende, uppfattningsförmåga och fall hos personer med demens [2]. Författarna till dessa två översikter konstaterar att underlaget generellt är otillräckligt och att det behövs fler väldesignade primärstudier för att kunna dra säkrare slutsatser om eventuell positiv effekt av trädgårdsterapi och tillgång till promenadträdgårdar (eng. wander gardens) för personer med demenssjukdom. Även 21 relevanta primärstudier har identifierats och finns listade i svaret. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Läs Upplysningstjänstens svar 

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Rehabilitering i utomhusmiljö vid demenssjukdom (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202119

Mer inom ämnet

Sidan publicerad