Att stödja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar

På denna sida har vi samlat SBU-rapporter som handlar om program som ges till barn för att öka möjligheterna till en god psykisk hälsa. Rapporterna är delar av bredare regeringsuppdrag om program för psykisk hälsa hos barn under 18 år.

maskros.jpgRapporterna handlar dels om program för att främja psykiskt välbefinnande, dels om program för att förebygga psykisk ohälsa i form av utagerande beteenden, depression, ångest och suicid.Det finns också en rapport med fördjupande analyser av program för att främja psykiskt välbefinnande, där vi undersökt effekten av programmen i olika grupper av barn, samt en populärvetenskaplig skrift där vi kortfattat har sammanställt resultaten från alla rapporterna.

 

omslag_framja-psykisk-halsa.png

Att stödja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar
I den här skriften sammanfattar vi resultaten från SBU-rapporter som handlar om program som ges till barn för att öka möjligheterna till en god psykisk hälsa. Rapporterna handlar dels om program för att främja psykiskt välbefinnande, dels om program för att förebygga psykisk ohälsa i form av utagerande beteenden, depression, ångest och suicid. Läs skriften

Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och unga_webb.png

 

barn_springer_på en äng.jpg

Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar (2022)
I den här rapporten utvärderar vi program för att främja psykiskt välbefinnande hos barn upp till 18 års ålder. Rapporten är avgränsad till program som ges till alla barn (universell nivå). Läs rapporten

Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar: En fördjupande analys av SEL-programmen (2024)
Rapporten är en fördjupande analys av resultat från SBU-rapporten Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar (2022). Här har vi undersökt effekten av program för socioemotionellt lärande (SEL) i olika grupper av barn.
Läs rapporten 

Förebygga psykisk ohälsa_webb.jpg

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (2021)
I den här rapporten utvärderar vi program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn upp till 18 års ålder. Vi har avgränsat psykisk ohälsa till dels utagerande dels inåtvända problem och beteenden. Programmen skulle syfta till att på kort sikt (minst sex månader) minska problemen på gruppnivå och på lång sikt att förebygga svåra problem och konsekvenser av psykisk ohälsa. Läs rapporten

Nyhetsbild_suicid_unga.jpg

Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn (2021)
I den här rapporten utvärderar vi program för att förebygga suicid hos barn under 18 år. Rapporten är avgränsad till program som endera ges till alla barn (universell nivå) eller till barn som ingår i någon riskgrupp för att göra ett suicidförsök (selektiv nivå). Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 2015 om skolbaserade program. Läs rapporten