Att stödja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar

Utvärdering av främjande och förebyggande program

I den här skriften sammanfattar vi resultaten från tre SBU-rapporter som handlar om program som ges till barn för att öka möjligheterna till en god psykisk hälsa. Rapporterna handlar dels om program för att främja psykiskt välbefinnande, dels om program för att förebygga psykisk ohälsa i form av utagerande beteenden, depression, ångest och suicid.

Lästid: ca 2 min Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Broschyrens omslag

I broschyren sammanfattar vi vad de tre rapporterna har kommit fram till. Därefter beskriver vi några begrepp som är centrala i sammanhanget och hur vi har arbetat med rapporterna. Slutligen redogör vi för våra resultat. Både vilken kunskap som finns och vilken som saknas.

Rapporterna bygger på systematiska översikter som är utförda av sakkunniga på området med stöd av SBU:s kansli. De publicerades mellan november 2021 och oktober 2022. Två av de tre rapporterna är uppdateringar av äldre SBU-rapporter.

Vill du beställa tryckta exemplar av broschyren utan kostnad? Skicka ett mejl till sbu@strd.se  där du anger hur många exemplar du önskar och din adress. Max 10 exemplar per beställning. Observera att det du skickar till SBU blir en allmän handling.

Prenumerera på SBU:s nyhetsbrev

I det kostnadsfria nyhetsbrevet informerar vi om när nya rapporter publiceras, men även andra nyheter.

Till formuläret

Sidan uppdaterad