Fråga 6 hos ÖNH-specialisten

Knut får remiss till ÖNH-specialist och besöker dig på mottagningen. Han har hunnit fylla tre år. Pappa, som är med på besöket, tycker att Knut fungerar bra hemma. Men han blir trött på dagis där det ofta är stökigt och leker därför gärna för sig själv. Han vill ha volymen uppskruvad på TV:n.

Du undersöker trumhinnorna med otomikroskopi och ser en bilateral sekretorisk otit. Tympanometrin visar B-kurvor bilateralt.

Vilka åtgärder vidtar du?