6.3

Knut är troligen i yngsta laget för att klara av Otovent och Valsalva. Dessutom finns här misstanke om hörselnedsättning och det saknas studier som visar att Otovent har effekt på hörselnedsättningen.

Tillbaka