6.2

Din bedömning är rimlig.

Knut har nu troligen haft sekretorisk otit i 5–6 månader och sannolikheten för snar utläkning har minskat. Han har troligen (men inte säkert) en hörselnedsättning. Hörselnedsättningen bör verifieras med audiogram före ställningstagande till rörbehandling. Lekaudiogram brukar kunna utföras från 3 års ålder.

Gå vidare