6.1

Din bedömning är rimlig.

Knut har nu troligen haft sekretorisk otit i 5–6 månader och sannolikheten för snar utläkning har minskat. Han har troligen (men inte säkert) en hörselnedsättning.

Hörselnedsättningen bör verifieras med audiogram före beslut om rörsättning. Lekaudiogram brukar kunna utföras från 3 års ålder.

Gå vidare