Knut, 2,5 år

Nedanstående patientfall är ett studiematerial som har tagits fram i samarbete med dr Anita Groth, dr Kristina Boström och dr Marie Ryding. Texten bygger på SBU:s rapport, men berör vissa frågor som SBU-rapporten inte belyser och innehåller kliniska tolkningar av SBU:s evidens. Dessa kliniska tolkningar är författarnas egna.

Diagnostik

Åtgärder

Rekommendation

Knut kommer tillsammans med sin mamma till vårdcentralen. Han är två och ett halvt år och går på dagis. För ett par månader sedan, då familjen hälsade på mormor, hade Knut akut öroninflammation. Han fick behandling med antibiotika, värken släppte efter något dygn och han kommer nu för kontroll. Knut har inte tidigare haft någon öroninflammation.

Du frågar om Knut har svårt att höra när någon pratar med honom från ett angränsande rum och om han har hög volym när han tittar på TV. Mamma tycker att Knut verkar höra bra. Du undrar också om personalen på dagis har noterat om han drar sig undan vid lek i grupper. Nej, ingen har sagt något särskilt om att Knut skulle ha något problem.

Läs mer om diagnostiska frågor om hörseln

Status: Opåverkad. Tveksam till undersökningssituationen men medverkar efter lite övertalning.

Fråga 1. Hur bedömer du om Knuts öroninflammation har läkt ut?