1.4

Höger trumhinna

Vänster trumhinna

Kommentar

Otomikroskopi ger möjlighet till bedömning med hög träffsäkerhet. Risken för över- respektive underdiagnostik är bara cirka 10 procent. Vill man förbättra ytterligare kan man lägga till pneumatisk otoskopi eller tympanometri.

Gå vidare till fråga 2