1.1

Höger trumhinna

Vänster trumhinna

Tycker du att det räcker med otoskopin för att ställa diagnos?

Läs mer om trumhinnebedömning

Kommentar

Just i det här fallet är du kanske nöjd. Men, otoskopi ger oftast inte tillräckligt bra diagnostisk säkerhet och bör generellt inte användas som enda metod. En systematisk översikt har visat att man riskerar att missa 40 procent av fallen med akut och sekretorisk otit samtidigt som nära 40 procent felaktigt får diagnosen mediaotit (referens Jones, Pediatrics 2003).

Gå tillbaka till fråga 1 för att se andra alternativ till diagnostik

Gå vidare