Tilde, 22 månader

Nedanstående patientfall är ett studiematerial som har tagits fram i samarbete med dr Anita Groth, dr Kristina Boström och dr Marie Ryding. Texten bygger på SBU:s rapport, men berör vissa frågor som SBU-rapporten inte belyser och innehåller kliniska tolkningar av SBU:s evidens. Dessa kliniska tolkningar är författarnas egna.

Diagnostik

Åtgärder

Ny diagnostik

Nya åtgärder

Tilde kommer tillsammans med sin pappa till vårdcentralen (mottagningen). Hon är 22 månader gammal och går på dagis. Hon har tidigare haft en öroninflammation. Pappan tror det var för ett halvår sedan, men kommer inte ihåg vilken sida den var på. Tilde är ofta förkyld med feber, men förkylningarna brukar gå över efter någon vecka.

För fem dagar sedan fick Tilde hosta och snuva. För tre dagar sedan kom febern, som pendlat mellan 38–39°C. Idag på morgonen är hon dock feberfri. Eftersom hon gråtit under natten och tagit sig för höger öra söker pappan och undrar om det är en öroninflammation.

Status: Förkyld men opåverkad, leker i väntrummet. Cor: lugn regelbunden rytm. Pulm: vesikulärt andningsljud, inga biljud. MoS: rodnat.

Till fråga 1