Effekt av icke-invasiv ventilering vid akut andningsinsufficiens orsakad av coronavirus

På uppdrag av Socialstyrelsen har SBU sammanställt den vetenskapliga litteraturen om effekten av Icke-invasiv ventilering (CPAP och BiPAP) vid behandling av akut andningsinsufficiens orsakad av coronavirus (SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 och MERS-CoV).

Risken för smittspridning i samband med icke-invasiv ventilering och risk för smittspridning vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma presenteras i två andra svar från SBU:s upplysningstjänst.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om effekt av icke-invasiv ventilatorsbehandling för patienter med SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 eller MERS-CoV?

Frågeställare: Krisledningen på Socialstyrelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias inkluderat en kontrollerad studie i svaret. I litteratursökningen identifierades även en systematisk översikt och en kontrollerad studie som bedömdes ha hög risk för bias, samt två okontrollerade studier, dessa har inte bedömts med avseende på risk för bias.

Litteratursökningen resulterade inte i någon studie som undersökt effekten av icke-invasiv ventilering för patienter med misstänkt eller bekräftad COVID-19. En studie hade dock undersökt effekten av icke-invasiv ventilering jämfört med invasiv ventilering för patienter med MERS. Författarna fann att nästan alla deltagare som initialt behandlats med icke-invasiv ventilering var tvungna att övergå till invasiv ventilering och att icke-invasiv ventilering inte var associerat med någon statistiskt signifikant skillnad i död. Studien bedömdes ha måttlig risk för bias och resultaten var baserade på ett lågt antal deltagare. Litteratursökningen resulterade även i en systematisk översikt och en primärstudie där risken för bias bedömdes vara hög.

Sidan publicerad