Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Funktionstillstånd och funktionshinder

Kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser

Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Kartläggningen redovisar vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån systematiska översikter som undersöker insatser eller arbetsmetoder till personer med funktionsnedsättning. Den rör insatser som utförs inom ramen för kommuners socialtjänst, andra berörda kommunala förvaltningar, liksom privata aktörers och statliga myndigheters arbete, med stöd av de lagstiftningar som Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalk (2010:110), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), Lagarna om färdtjänst (1997:736) och riksfärdtjänst (1997:735) (LFT/LRFT), Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (LBB) med flera.

Evidenskarta

I evidenskartan nedan presenteras samtliga relevanta systematiska översikter utifrån de populationer och insatsområden som identifierats i kartläggningen. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel fil eller bild.

Publikationstyp
Livsområden
Åldersgrupp
Population
Personer med funktionsnedsättning Psykisk funktionsnedsättning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Intellektuell funktionsnedsättning Sensorisk funktionsnedsättning Fysisk funktionsnedsättning Dyslexi dyskalkyli eller språknedsättning Flerfunktionsnedsättning Typ av funktionsnedsättning ospecificerat Anhöriga eller andra närstående Yrkesverksamma
Insatsområden
Arbete sysselsättning eller fritidsinriktade
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
6
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
6
Systematiska översikter av låg kvalitet
4
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Autonomirelaterade
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
4
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Beteendeinriktade
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Boenderelaterade
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Delaktighetsfrämjande och socialt främjande
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Fysiska
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Föräldraförmåga främjande
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
5
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
5
Systematiska översikter av låg kvalitet
Kognitiva
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
Kommunikations inriktade
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Motivationsinriktade
Pedagogiska
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
4
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
6
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Personlig assistans
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
4
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
Psykosociala
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
6
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Sensoriska
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
Stöd från anhöriga eller vänner eller andra
4
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
Transportrelaterade
Hälsorelaterade
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Insatser som påverkar egen hälsa välmående och fungerande
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Insatser som påverkar föräldraförmåga eller stödjande förmåga
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
4
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
Arbetsmetoder och arbetsverktyg
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
5
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Siffran i symbolen visar antal systematiska översikter. Samma systematiska översikt kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka systematiska översikter som ingår samt länkar till respektive översikt. Du kan filtrera vilka systematiska översikter som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen. Åldersgrupper avser endast personer med funktionsnedsättning, inte anhöriga eller yrkesverksamma.

Projektgrupp

Externa sakkunniga

  • Mikaela Starke, professor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
  • Ann-Marie Öhrvall, medicine doktor och leg. arbetsterapeut, Karolinska institutet

SBU

  • Susanna Larsson Tholén, projektledare, SBU, sakkunnig på SBU, sakkunnig för rapporten sedan maj 2017, projektledare för rapporten sedan september 2017
  • Helena Domeij, projektledare, SBU, genomfört abstraktgranskning, kvalitetsgranskning samt fastställt kunskap och kunskapsluckor
  • Christel Hellberg, projektledare, SBU samt samordnare för publikationstypen SBU Kartlägger, projektledare för rapporten under uppstartsfas, genomfört abstraktgranskning samt fastställt kunskap och kunskapsluckor
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Jenny Stenman, projektadministratör

Citera denna rapport

SBU. Funktionstillstånd och funktionshinder – Kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser. Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 305. ISBN 978-91-88437-47-1.

Sidan publicerad