Publikationstyp
Livsområden
Åldersgrupp
Population
Personer med funktionsnedsättning Psykisk funktionsnedsättning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Intellektuell funktionsnedsättning Sensorisk funktionsnedsättning Fysisk funktionsnedsättning Dyslexi dyskalkyli eller språknedsättning Flerfunktionsnedsättning Typ av funktionsnedsättning ospecificerat Anhöriga eller andra närstående Yrkesverksamma
Insatsområden
Arbete sysselsättning eller fritidsinriktade
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
6
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
6
Systematiska översikter av låg kvalitet
4
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Autonomirelaterade
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
4
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Beteendeinriktade
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Boenderelaterade
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Delaktighetsfrämjande och socialt främjande
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Fysiska
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Föräldraförmåga främjande
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
5
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
5
Systematiska översikter av låg kvalitet
Kognitiva
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
Kommunikations inriktade
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Motivationsinriktade
Pedagogiska
2
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
4
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
6
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Personlig assistans
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
4
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
Psykosociala
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
6
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Sensoriska
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
Stöd från anhöriga eller vänner eller andra
4
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
Transportrelaterade
Hälsorelaterade
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Insatser som påverkar egen hälsa välmående och fungerande
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Insatser som påverkar föräldraförmåga eller stödjande förmåga
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög kvalitet
3
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
4
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
Arbetsmetoder och arbetsverktyg
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
5
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Siffran i symbolen visar antal systematiska översikter. Samma systematiska översikt kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka systematiska översikter som ingår samt länkar till respektive översikt. Du kan filtrera vilka systematiska översikter som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen. Åldersgrupper avser endast personer med funktionsnedsättning, inte anhöriga eller yrkesverksamma.

Tabellen är baserad på rapporten Funktionstillstånd och funktionshinder