Utredare på Upplysningstjänsten berättar

Shahrzad Kia KomujuniDet jag uppskattar mest med mitt jobb är att få bidra med kunskapsunderlag till hälso- och sjukvården och socialtjänsten och samtidigt få lära mig nya saker! Utöver det uppskattar jag att mitt jobb är flexibelt där jag får jobba i egen takt och har möjligheten att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Fina lokaler på en central adress nära olika lunchrestauranger är också ett plus enligt mig.

Det bästa med att arbeta på Upplysningstjänsten är att få arbeta med kollegor som har olika professioner i botten och att tillsammans få svara på frågor där frågeställarna faktiskt är i behov av stöd i form av ett kunskapsunderlag. Jag tycker också det är givande att få kunna bidra med relativt korta rapporter som publiceras på SBU:s hemsida och som allmänheten i sin tur kan ta del av.

Shahrzad Kia Komujuni
Utredare

Emma_Palmqvist WojdaDet här är ett jobb där det är viktigt att vara nyfiken och tycka att det är roligt att kasta sig in i helt nya ämnen. Jag uppskattar verkligen bredden på frågorna vi jobbar med, och jag upplever att lärande och utveckling är något som är viktigt på SBU.

Det bästa med att arbeta på Upplysningstjänsten är alla intressanta frågor vi arbetar med från så många olika typer av verksamheter, och alla underbara kollegor. På Upplysningstjänsten har vi stora möjligheter att själva lägga upp vårt arbete, samtidigt som vi har ett nära samarbete inom gruppen.

Emma Palmqvist Wojda
Utredare

Läs mer om SBU:s upplysningstjänst – Vetenskapliga svar på vårdens och socialtjänstens frågor