Om SBU

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder.

Transkribering av filmen "En minut om SBU"

SBU ger kunskap för bättre vård och omsorg samt ökad delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor

Samhället ger stöd på olika sätt – det kan vara sjukvård, omsorg om äldre eller särskild hjälp vid missbruk. Ett barn som far illa eller har svårigheter i skolan kan också behöva insatser från samhället som agerar genom sjukvården eller socialtjänsten. Samhällets insatser inom område funktionstillstånd/-hinder sker med målsättningarna ökad jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Men hur vet man vilken typ av behandling, omsorg eller insats som är säkrast och mest effektiv? Det utvärderar SBU.

 

Broschyr om SBU
Presentationsbroschyr om SBU