Graviditetsrelaterad bäckensmärta – prioritering av forskningsfrågor

Prioritering baserad på James Lind Alliance metod

Rapporten lyfter de forskningsfrågor som patienter, vårdpersonal och
anhöriga med erfarenhet av graviditetsrelaterad bäckensmärta (även kallad foglossning) tycker är viktigast. Projektet har genomförts av SBU på uppdrag av regeringen.

Rapporten riktar sig till regeringen, forskare och forskningsfinansiärer samt vårdgivare som är ansvariga för denna patientgrupp. Andra viktiga målgrupper är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården samt patienter och deras närstående.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

En prioritering utifrån brukares, patienters, närståendes och vårdpersonals perspektiv på vilka kunskapsluckor som är mest angelägna att täppa till med klinisk forskning. Arbetsmetoden för prioritering är framtagen av James Lind Alliance i Storbritannien.

Graviditetsrelaterad bäckensmärta drabbar upp till hälften av alla gravida någon gång under graviditeten och för cirka tio procent kvarstår komplikationerna många år efter förlossningen. Tillståndet karakteriseras av smärta i bäckenet och nedsatt funktion, framför allt under graviditeten men också efter. I svåra fall lever den drabbade med mycket smärta och behöver hjälp med sina dagliga sysslor.

Tio-i-topp-lista

Tabell 1 Tio-i-topp-lista över prioriterade forskningsfrågor om graviditetsrelaterad bäckensmärta (1=högst rankad).
1. Vilken är effekten av ett sammanhållet standardiserat vårdförlopp där olika professioner samarbetar för att rehabilitera kvinnor med graviditetsrelaterad bäckensmärta?
2. Vilka ekonomiska konsekvenser för samhället får kostnader vid graviditetsrelaterad bäckensmärta, både gällande sjukskrivning av patient och anhöriga men även på nedsatt arbetskapacitet och omskolning till annat yrke på grund av kvarstående besvär?
3. Vilken effekt har insatser för att öka vårdpersonalens kunskaper om diagnostik, behandling och förlopp av graviditetsrelaterad bäckensmärta på vården av graviditetsrelaterad bäckensmärta?
4. Finns det sätt att undvika att drabbas av graviditetsrelaterad bäckensmärta under eller efter graviditet, och i så fall vilka är de faktorerna som skyddar eller utgör en risk?
5. När och hur bör kvinnor med graviditetsrelaterad bäckensmärta följas upp efter förlossningen för att förebygga långvarig kvarstående bäckensmärta?
6. Hur påverkar graviditetsrelaterad bäckensmärta kvinnans livskvalitet inklusive funktion, familjeliv, samliv, socialt liv och yrkesliv?
7. Hur är samhällets attityd till bäckensmärta och hur påverkar den behandling, bemötande och möjlighet att få stöd och hjälp?
8. Vilken effekt har individanpassad träning för att stärka muskulaturen vid graviditetsrelaterad bäckensmärta, under eller efter graviditeten?
9. Vilka ekonomiska konsekvenser för patienten får kostnader vid graviditetsrelaterad bäckensmärta, både gällande kostnader för vård och sjukskrivning men även på nedsatt arbetskapacitet och omskolning till annat yrke på grund av kvarstående besvär?
10 Vilken effekt har sjukskrivning vid graviditetsrelaterad bäckensmärta?

Citera denna rapport:
SBU. Graviditetsrelaterad bäckensmärta – prioritering av forskningsfrågor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/356.

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Helen Elden, professionssakkunnig, barnmorska och professor i reproduktiv och perinatal hälsa, Göteborgs universitet
  • Annelie Gutke, professionssakkunnig, fysioterapeut och universitetslektor, Göteborgs universitet
  • Elin Naurin, patientsakkunnig, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

SBU:s kansli

  • Helena Domeij, projektledare
  • Karin Rydin, biträdande projektledare
  • Irini Åberg, projektadministratör
  • Jenny Kärrholm, projektansvarig chef

James Lind Alliance

Om SBU:s arbete med prioritering av kunskapsluckor med James Lind Alliance metod

SBU:s arbete med att lyfta fram den mest efterfrågade forskningen inom vissa områden, att prioritera de viktigaste kunskapsluckorna. Läs mer om hur det går till och vilken metod vi använder.

Läs mer om metoden här

Pressmeddelande

Gravida och vårdpersonal vill ha bättre samordnad vård vid bäckensmärta

SBU har presenterat en tio-i-topplista över vilken forskning som patienter och vårdpersonal vill prioritera framöver. En samordnad vård för gravida kvinnor med bäckensmärta är vad de önskar sig mest. Men i dagsläget har bäckensmärtan inte ens en egen diagnoskod.

Läs pressmeddelandet

Broschyr om graviditet, förlossning och vården efteråt

I den här broschyren sammanfattar vi denna och andra SBU-rapporter om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forskningen borde besvara först.

Läs broschyren

Film om projektet

Sidan publicerad