Kost med låg halt fermenterbara kolhydrater (FODMAP) vid eller efter bäckencancerbehandling

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om FODMAPs effekter på mag- och tarmbesvär under eller efter behandling mot cancer i bäckenregionen?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

En bieffekt av behandlingen vid cancer i bäckenområdet kan vara omfattande mag- och tarmbesvär. Besvären inkluderar diarréer, gaser och smärta. Fermenterbara kolhydrater (FODMAP) har undersökts gällande liknande besvär hos andra patientgrupper, och en teori är att en kost med låg halt FODMAP kan vara till gagn även för patienter med mag- och tarmbesvär efter cancerbehandling.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om FODMAPs effekter på mag- och tarmbesvär under eller efter behandling mot cancer i bäckenregionen?

Frågeställare: Dietist, Region Skåne

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt.

Upplysningstjänsten har däremot identifierat två primärstudier, där effekten av låg FODMAP-kost på mag- och tarmbesvär vid gynekologisk cancer [1] respektive prostatacancer [2] har undersökts.

Primärstudier granskas dock inte av Upplysningstjänsten med avseende på risk för bias och därför redovisas inga resultat eller slutsatser från dessa studier i svaret.

Att sammanställd forskning saknas eller har mycket låg tillförlitlighet ska inte tolkas som att insatsen saknar effekt. Det betyder däremot att det behövs mer forskning för att förbättra kunskapsläget.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:

SBU. Kost med låg halt fermenterbara kolhydrater (FODMAP) vid eller efter bäckencancerbehandling. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202323

Sidan publicerad