Växtbaserade preparat vid artros

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av växtbaserade kosttillskott vid artros?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Smärta och nedsatt funktion vid artros är vanligt hos äldre. För att upprätthålla funktion och minska smärta på längre sikt rekommenderas i första hand fysisk aktivitet och anpassad träning. Många personer med artrosbesvär använder även olika typer av växtbaserade kosttillskott och receptfria naturläkemedel för att lindra besvär.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av växtbaserade kosttillskott vid artros?

Frågeställare: Dietist, Region Stockholm

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat fem systematiska översikter i svaret. Översikterna inkluderade olika växtbaserade preparat som säljs som kosttillskott eller receptfria naturläkemedel. Sammantaget var det få studier som redovisade effekter som var statistiskt signifikanta. Vid korttidsbehandling visade curcumin (gurkmeja), ingefära, och extrakt av Boswellia serrata viss effekt på smärtlindring, och i några fall funktionsförbättring, jämfört med placebo. Endast för ett preparat utvärderades effekter för över sex månaders behandlingstid, och inga statistiskt signifikanta effekter identifierades. Författarna till översikterna drog slutsatsen att fler studier behövs för att kunna bedöma effekten av majoriteten av preparaten. Författarna konstaterade även att det fanns stora skillnader mellan de verksamma substanserna i de preparat som undersöktes, samt att studierna ofta var små och bedömdes ha hög risk för bias. Jävsproblematik var vanligt förekommande, då ett flertal av studierna som inkluderats i översikterna hade finansiering från de företag som tillhandahåller preparaten. Detta kan påverka tilltron till resultaten. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Växtbaserade preparat vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202208.

Sidan publicerad