Hinnsvepning inom förlossningsvården

Här svarar SBU:s upplysningstjänst på frågan: Vilken sammanställd forskning finns på användandet av hinnsvepning inom förlossningsvården?

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Frågeställare: Barnmorska, Danderyds sjukhus

Sidan publicerad