Samspelsbehandling för prematurt födda barn och deras föräldrar

Samspelet mellan föräldrar och små barn är en viktig pusselbit i barnets framtida utveckling. För familjer med för tidigt födda barn finns ofta omständigheter som försvårar anknytning och samspel. Genom tidiga preventiva interventioner där samspelskomponenter ingår syftar behandlingen till att stärka samspelet mellan spädbarn och föräldrar och därigenom stärka barnens förutsättningar till positiv utveckling.

Lästid: ca 9 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns kring effekter av samspelsbehandling mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar?

Frågeställare: Utredare, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat fem systematiska översikter i svaret. Ingen av översikterna motsvarar exakt frågeställningen. Fyra av de inkluderade översikterna behandlar tidiga interventioner för prematurt födda barn, där samspel ingår som komponenter i en bredare intervention med preventiv ansats. En översikt har sammanställt forskning om samspelsinterventioner baserad på videoinspelningar, där de inkluderade artiklarna undersökt effekt både på fullgångna och för tidigt födda barn.

Författarna till översikterna om tidiga interventioner drog slutsatsen att preventiva insatser som fokuserar på interaktionen mellan föräldrar och barn kan ge vissa positiva effekter på relationen mellan barn och förälder samt barnens kognitiva förmågor och beteende, men att det är oklart vilka komponenter som ger effekt. Författarna till översikten om videointerventioner där föräldrarna fick feedback på sitt samspel med barnen konstaterade att det ökade föräldrarnas känslighet för barnens signaler. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Emma Palmqvist Wojda (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

MedLine via Ovid 191022
Interaction therapy for preterm infants
.ab. = Abstract; .ti. = Title; .kw. = Keyword; exp = Term form the MedLine controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; / = Term from the MedLine controlled vocabulary; * or $ = Truncation (if found at the end of a free text term)
Search terms Items found
Population:
1. exp Infant, Premature/  
2. Premature Birth/  
3. Infant, Premature, Diseases/  
4. Infant, Low Birth Weight/  
5. exp Infant, Very Low Birth Weight/  
6. Intensive Care, Neonatal/  
7. Intensive Care Units, Neonatal/  
8. ((premature or preterm) adj3 (infant* or baby or child* or newborn or neonate* or birth*)).ab,kw,ti  
9. prematurity.ab,kw,ti  
10. or/1-9 136 298
Intervention:
11. exp Family Relations/  
12. Object Attachment/  
13. Early Intervention/  
14. "infant cue*".ab,kw,ti.  
15. ((developmental or family) adj3 care).ab,kw,ti.  
16. (parent* adj6 (sensitiv* or responsiv* or program*)).ab,kw,ti.  
17. ((attachment or interaction) adj6 (intervention* or program* or therapy)).ab,kw,ti.  
18. or/11-17  
19. ((mother* or father* or parent*) adj3 infant*).ab,kw,ti.  
20. (intervention* or interaction or therapy or psychotherapy).ab,kw,ti.  
21. 19 and 20  
22. 18 or 21 127 456
Study types:
23. systematic review/  
24. meta-analysis/  
25. (((systematic* adj3 (review or overview)) or meta analysis or metaanalysis).ab,kw,ti.  
26. Or/23-25 261 182
Combined sets:
27. 10 and 22 and 26 164
Final   164

 

Embase via embase.com 191022
Interaction therapy for preterm infants
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. ‘prematurity’/exp  
2. ‘low birth weight’/exp  
3. ‘newborn care’/exp  
4. ‘neonatal intensive care unit’/de  
5. prematurity:ti,ab,kw  
6. ((premature OR preterm) NEAR/3 (infant* OR baby OR child* OR newborn OR neonate* OR birth*)):ti,ab,kw  
7. 1 OR 2 OR […] 6 215 706
Intervention:
8. ‘parent counseling’/de  
9. ‘child parent relation’/exp  
10. ((developmental OR family) NEAR/2 care):ti,ab,kw  
11. (parent* NEAR/5 (sensitiv* OR responsiv* OR program*)):ti,ab,kw  
12. ‘infant cue*’:ti, ab,kw  
13. ((attachment or interaction) NEAR/5 (intervention* OR program* OR therapy));ti,ab,kw  
14. ((mother* OR father* OR parent*) NEAR/2 infant*):ti,ab.kw  
15. (intervention* OR interaction OR therapy OR psychotherapy);ti,ab,kw  
16. 14 AND 15  
17. 8 OR 9 OR […] 13 OR 16 109 189
Study types:
18. ‘systematic review’/de  
19. ‘meta analysis’/exp  
20. (systematic* NEAR/3 (review OR overview)):ti,ab,kw  
21. (‘meta analysis’ OR metaanalysis):ti,ab,kw  
22. 18 OR 19 OR 20 OR 21 397 986
Combined sets:
23. 7 AND 17 AND 22 208
Final   208

 

Scopus via scopus.com 191022
Interaction therapy for preterm infants
TITLE-ABS-KEY = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = "precedes by". The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n).; W/n = "within". The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" = Limit to source type journal; LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" = Limit to document type article; LIMIT-TO ( DOCTYPE , "re" = Limit to document type review
Search terms Items found
Population:
1. TITLE-ABS-KEY(prematurity OR ((premature OR preterm) W/3 (infant OR baby OR child OR newborn OR neonate OR birth))) 148 728
Intervention:
2. TITLE-ABS-KEY(((developmental OR family) W/2 care) OR “infant cues” OR (parent* W/5 (sensitivi* OR responsive* OR program)) OR (((mother OR father OR parent) W/2 infant) AND (intervention OR interaction OR therapy OR psychotherapy)) OR ((attachment OR interaction) W/5 (interention OR program OR therapy))) 41 406
Study types:
3. TITLE-ABS-KEY((systematic* W/2 (review OR overview)) OR “meta analysis” OR metaanalysis) 415 714
Combines sets:
4. 1 AND 2 AND 3 144
Final   144

 

CIHAHL via Ebsco 191022
Interaction therapy for preterm infants
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; MH = Exact Subject Heading; MM = Major Concept; SU = Subject; TI = Title; TX = All Text; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. MH “Intensive Care, Neonatal+”  
2. MH “Neonatal Intensive Care Nursing”  
3. MH “Intensive Care Units, Neonatal”  
4. MH “Infant, Premature”  
5. MH “Infant, Low Birth Weight”  
6. MH “Infant, Very Low Birth Weight”  
7. TI prematurity OR AB prematurity OR SU prematurity  
8. TI ( ((premature OR preterm) N2 (infant* OR baby OR child* OR newborn OR neonate* OR birth*) ) OR AB ( ((premature OR preterm) N2 (infant* OR baby OR child* OR newborn OR neonate* OR birth*) ) OR SU ( ((premature OR preterm) N2 (infant* OR baby OR child* OR newborn OR neonate* OR birth*) )  
9. 1 OR 2 OR […] 8 55 600
Intervention:
10. MH “Family Relations+”  
11. MH “Early Childhood Intervention”  
12. TI "infant cue*" OR AB "infant cue*" OR SU "infant cue*"  
13. TI ( ((developmental OR family) N2 care) ) OR AB ( ((developmental OR family) N2 care) ) OR SU ( ((developmental OR family) N2 care) )  
14. TI ( (parent* N5 (intervention* OR sensitivity OR responsiv* OR program*)) ) OR AB ( (parent* N5 (intervention* OR sensitivity OR responsiv* OR program*)) ) OR SU ( (parent* N5 (intervention* OR sensitivity OR responsiv* OR program*)) )  
15. TI ( ((mother* OR father* OR parent*) N2 infant*) AND (intervention* OR interaction OR therapy OR psychotherapy) ) OR AB ( ((mother* OR father* OR parent*) N2 infant*) AND (intervention* OR interaction OR therapy OR psychotherapy) ) OR SU ( ((mother* OR father* OR parent*) N2 infant*) AND (intervention* OR interaction OR therapy OR psychotherapy) )  
16. TI ( ((attachment OR interaction) N5 (intervention* OR program* OR therapy)) ) OR AB ( ((attachment OR interaction) N5 (intervention* OR program* OR therapy)) ) OR SU ( ((attachment OR interaction) N5 (intervention* OR program* OR therapy)) )  
17. 10 OR 11 OR […] 16 91 876
Study types:
18. MH “Literature Review+”  
19. MH “Meta Analysis”  
20. TI ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR "meta analysis" OR metaanalysis ) OR AB ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR "meta analysis" OR metaanalysis ) OR SU ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR "meta analysis" OR metaanalysis )  
21. 18 OR 19 OR 20 156 690
Combined set:
22. 9 AND 17 AND 21 208
Final   208

 

PsycInfo via ebsco.com 191022
Interaction therapy foro preterm infants
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts
Search terms Items found
Population:
1. DE “Premature Birth”  
2. DE “Birth Weight”  
3. DE “Neonatal Intensive Care”  
4. DE “Neonatal Disorders”  
5. TI prematurity OR AB prematurity OR SU prematurity  
6. TI ( ((premature OR preterm) N2 (infant* OR baby OR child* OR newborn OR neonate* OR birth*) ) OR AB ( ((premature OR preterm) N2 (infant* OR baby OR child* OR newborn OR neonate* OR birth*) ) OR SU ( ((premature OR preterm) N2 (infant* OR baby OR child* OR newborn OR neonate* OR birth*) )  
7. 1 OR 2 OR […] 6 13 435
Intervention:
8. DE “Family Intervention”  
9. DE “Parent Child Relations”  
10. DE “Attachment Behavior”  
11. TI “infant cue*” OR AB “infant cue*” OR SU “infant cue*”  
12. TI ( (parent* N5 (sensitiv* OR responsiv* OR program*)) ) OR AB ( (parent* N5 (sensitiv* OR responsiv* OR program*)) ) OR SU ( (parent* N5 (sensitiv* OR responsiv* OR program*)) )  
13. TI ( ((mother* OR father* OR parent*) N2 infant*) AND (intervention* OR interaction OR therapy OR psychotherapy) ) OR AB ( ((mother* OR father* OR parent*) N2 infant*) AND (intervention* OR interaction OR therapy OR psychotherapy) ) OR SU ( ((mother* OR father* OR parent*) N2 infant*) AND (intervention* OR interaction OR therapy OR psychotherapy) )  
14. TI ( ((attachment OR interaction) N5 (intervention* OR program* OR therapy)) ) OR AB ( ((attachment OR interaction) N5 (intervention* OR program* OR therapy)) ) OR SU ( ((attachment OR interaction) N5 (intervention* OR program* OR therapy)) )  
15. 8 OR 9 OR […] 14 83 752
Study types:
16. DE “Systematic Review”  
17. DE “Meta Analysis”  
18. TI ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR “meta analysis” OR metaanalysis) OR AB ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR “meta analysis” OR metaanalysis) OR SU ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR “meta analysis” OR metaanalysis)  
19. 16 OR 17 OR 18 53 418
Combined set:
20. 7 AND 15 AND 19 35
Final   35

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Mer inom ämnet

Sidan publicerad