Om databasen

Vad innehåller SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor?

Databasen innehåller information om var det råder brist på praktiknära forskning eller sammanställd vetenskaplig kunskap. Däremot ingår inte kunskapsluckor inom exempelvis grundforskning i databasen.

Innehållet förändras ständigt eftersom nya vetenskapliga kunskapsluckor kontinuerligt läggs in i databasen, samtidigt som andra beforskas och tas bort.

På uppdrag av regeringen har SBU analyserat och sammanställt information om innehållet i databasen. Hittills har två sådana rapporter publicerats, den senaste våren 2017, läs här

Använd SBU:s databas!

Databasen har en sökfunktion som gör det möjligt att filtrera sökning efter vissa kategorier som alla kunskapsluckor är märkta med. Några av kategorierna anger vilka åldrar och vilket/vilka kön respektive kunskapslucka gäller för. Vidare finns kategorier som anger vilken källa kunskapsluckan är hämtad från samt vilken typ av praktiknära forskning som behövs. Utöver dessa finns ämneskategorier som ger en mer detaljerad bild av vilken population, åtgärd, metod eller miljö/sammanhang (setting) luckan avser. Läs mer om hur kunskapsluckorna kategoriseras här

Sökresultatet kan exporteras till Excel (öppna data). Detta underlättar för dig som vill använda informationen, till exempel för att lista kunskapsluckor inom vissa områden eller göra egna analyser av innehållet i databasen.

För att underlätta för dig som forskar eller finansierar forskning arbetar vi även med att sammanställa information inom vissa områden. Hittills har vi publicerat information om framtida forskning om arbetsmiljö

I ett separat dokument, avskild från SBU:s databas, finns vetenskapliga kunskapsluckor från DUETs – The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments