Vetenskapliga kunskapsluckor från DUETs – The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments

Om databaser med vetenskapliga kunskapsluckor

Vetenskapliga kunskapsluckor inom hälso- och sjukvård, odontologi och socialtjänst finns samlade i SBU:s databas och på NHS Evidence i Storbritannien. Databaserna innehåller information om var det råder brist på praktiknära forskning eller sammanställd vetenskaplig kunskap. Om du söker forsknings­finansiering inom praktiknära forskning, så kan dessa databaser vara ett bra komplement för att belysa viktiga områden där det visats att forskning behövs. Däremot ingår inte kunskapsluckor inom exempelvis grundforskning i databasen.

Förutom de två webbdatabaser som nämns ovan så finns en arkiv­databas från en tidigare brittisk databas för vetenskapliga kunskapsluckor inom medicinsk, odontologisk och social forskning: The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments (DUETs). SBU har övertagit denna och tillhandahåller den nu som en arkiv­databas i Excelformat där man kan söka efter tidigare identifierade kliniska kunskapsluckor (totalt cirka 11 000 kunskapsluckor inom olika områden, registrerade åren 2005–2016). I arkiv­databasen finns länkar till de vetenskapliga rapporter och systematiska översikter där kunskapsluckorna identifierats. SBU har inte kvalitetsgranskat dessa rapporter och översikter.

Innehållet i arkiv­databasen kommer ifrån olika typer av vetenskapliga underlag. De huvudsakliga källorna är Cochrane Collaboration (systematiska översikter), NICE Guidance (kliniska riktlinjer från National Institute for Health and Care Excellence) och James Lind Alliance (forsknings­prioriteringar). Delar av arkiv­databasens innehåll återfinns i webbdatabasen Evidence Uncertainties på NHS Evidence. SBU har inte stämt av innehållet i SBU:s databas, databasen på NHS Evidence och arkiv­databasen mot varandra. Vissa interventioner eller metoder kan därför förekomma i flera av databaserna. I arkiv­databasen och på NHS Evidence kan det även finnas kunskapsluckor som inte är tillämpliga i svensk kontext.

Arkiv­databasen uppdateras inte, den senast identifierade kunskapsluckan är från 2016-03-10.

The UK Database of Uncertainties about the Effects of TreatmentsDu hittar databasen här