Vetenskapliga kunskapsluckor från DUETs – The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments

Om databaser med vetenskapliga kunskapsluckor

Vetenskapliga kunskapsluckor inom hälso- och sjukvård, odontologi och socialtjänst finns samlade i SBU:s databas och på NHS Evidence i Storbritannien. Databaserna innehåller information om var det råder brist på praktiknära forskning eller sammanställd vetenskaplig kunskap. Om du söker forsknings­finansiering inom praktiknära forskning, så kan dessa databaser vara ett bra komplement för att belysa viktiga områden där det visats att forskning behövs. Däremot ingår inte kunskapsluckor inom exempelvis grundforskning i databasen.

Förutom de två webbdatabaser som nämns ovan så finns en arkiv­databas från en tidigare brittisk databas för vetenskapliga kunskapsluckor inom medicinsk, odontologisk och social forskning: The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments (DUETs). SBU har övertagit denna och tillhandahåller den nu som en arkiv­databas i Excelformat där man kan söka efter tidigare identifierade kliniska kunskapsluckor (totalt cirka 11 000 kunskapsluckor inom olika områden, registrerade åren 2005–2016). I arkiv­databasen finns länkar till de vetenskapliga rapporter och systematiska översikter där kunskapsluckorna identifierats. SBU har inte kvalitetsgranskat dessa rapporter och översikter.

Innehållet i arkiv­databasen kommer ifrån olika typer av vetenskapliga underlag. De huvudsakliga källorna är Cochrane Collaboration (systematiska översikter), NICE Guidance (kliniska riktlinjer från National Institute for Health and Care Excellence) och James Lind Alliance (forsknings­prioriteringar). Delar av arkiv­databasens innehåll återfinns i webbdatabasen Evidence Uncertainties på NHS Evidence. SBU har inte stämt av innehållet i SBU:s databas, databasen på NHS Evidence och arkiv­databasen mot varandra. Vissa interventioner eller metoder kan därför förekomma i flera av databaserna. I arkiv­databasen och på NHS Evidence kan det även finnas kunskapsluckor som inte är tillämpliga i svensk kontext.

Arkiv­databasen uppdateras inte, den senast identifierade kunskapsluckan är från 2016-03-10.

The UK Database of Uncertainties about the Effects of TreatmentsDu hittar databasen här

Arkivdatabasens innehåll

Arkivdatabasens innehåll
Start search here → Här gör du din sökning efter kunskapsluckor (cell A1)
Date Datum då kunskapsluckan identifierades
Title Kunskapsluckans titel/frågeställning
Disease, Condition, Clinical field
(keywords)
Vilket ämnesområde?
Ämneskategorisering enligt DUETs, flera kan anges
Type of method, intervention, treatment Vilken typ av intervention?
Exempel: Diagnostics, Drugs, Devices, Surgery, Education and training, Social care, Service delivery
Age Populationens åldersgrupp i underlaget: 
Any age, Adult, Child/Adolescent
Why is there uncertainty? Varför är detta en kunskapslucka?
Tre typer: 1) Reliable up-to-date systematic reviews have revealed important continuing uncertainties about treatment effects. 2) No relevant systematic reviews identified. 3) Existing relevant systematic reviews are not up-to-date (observera avser fram till och med 2016)
Record Source Varifrån kommer kunskapsluckans underlag?
References  Referens till underlaget

Har du frågor?

Om du har frågor om innehållet i databasen eller om du hittar en gammal kunskaps­lucka som behöver uppdateras, kontakta SBU så kan vi vara behjälpliga med att ta fram ett uppdaterat underlag.

Sök efter kunskapsluckor i arkivdatabasen DUETs

Ladda ner vägledningen inklusive skärmbilder

Starta din sökning i första radens första kolumn (cell A1) i Excel.

Tryck på Rullgardinsfunktionen och skriv ditt sökord i sökrutan, och tryck på OK.

Resultaten filtreras i Excel, och posterna med det givna sökordet visas.

Det totala antalet poster med det givna sökordet visas längst ned i vänstra hörnet.

När du är klar med din sökning och vill återställa databasen, gå tillbaka till Rullgardinslistan i A1 och tryck på ”Rensa filter i Start search here”.

Sidan uppdaterad