Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vichyvatten för att behandla svampinfektion i munhålan

En vanlig komplikation inom sjukvården är infektion i munhålan på grund av jästsvampen Candida albicans. Risken att drabbas av denna infektion är större hos bland annat äldre människor och patienter med nedsatt immunförsvar. En vanlig huskur är att pensla på tungan med mineralvatten som innehåller natriumbikarbonat, exempelvis vichyvatten.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier som stöder att vichyvatten hjälper mot candidainfektion i munhålan?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte identifierat några vetenskapliga studier som stöder att vichyvatten hjälper mot candidainfektion i munhålan.

Delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna återfinns i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor.

Referenser

  1. Vårdguiden 1177.se. Svampinfektioner [citerad 2017-05-12], https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Svampinfektioner-hos-barn-och-vuxna/.
  2. Vårdguiden 1177.se. Torsk hos små barn [citerad 2017-05-12], https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Torsk-hos-spadbarn/.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Sharzad Emamikia och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad