Uppsökande arbete i socialt utsatta bostadsområden

Socialtjänsten arbetar bland annat med uppsökande arbete i socialt utsatta bostadsområden genom att upplysa om socialtjänstens arbete och erbjuda grupper och enskilda hjälp. Arbetet är reglerat i Socialtjänstlagen (SoL 3 kap).

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken effekt har uppsökande arbete på minskad kriminalitet och ökad trygghet i socialt utsatta bostadsområden?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte kunnat identifiera några studier som handlar om uppsökande arbete för att minska kriminalitet och öka tryggheten i socialt utsatta bostadsområden.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Therese Åström och Susanne Gustafsson vid SBU.

Sidan publicerad