Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Uppsökande arbete i socialt utsatta bostadsområden

Socialtjänsten arbetar bland annat med uppsökande arbete i socialt utsatta bostadsområden genom att upplysa om socialtjänstens arbete och erbjuda grupper och enskilda hjälp. Arbetet är reglerat i Socialtjänstlagen (SoL 3 kap).

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken effekt har uppsökande arbete på minskad kriminalitet och ökad trygghet i socialt utsatta bostadsområden?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte kunnat identifiera några studier som handlar om uppsökande arbete för att minska kriminalitet och öka tryggheten i socialt utsatta bostadsområden.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Therese Åström och Susanne Gustafsson vid SBU.

Sidan publicerad