Samarbetssamtal och medling vid vårdnadstvist eller konflikt

Vilken sammanställd forskning finns för samarbetssamtal och medling för föräldrar som är i konflikt i samband med vårdnadstvist eller konflikt? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av primärstudier och systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Samarbetssamtal kan begäras av föräldrar som har svårigheter att komma överens i frågor om gemensamma barn avseende vårdnad, boende och umgänge. Dessa samtal kan även förordnas av tingsrätten när en av föräldrarna (parterna) tvistar i domstol om vårdnad, boende och umgänge [1]. Rätten kan även förorda medling. Syftet med medling och samarbetssamtal är att föräldrarna ska nå en överenskommelse.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns för samarbetssamtal och medling för föräldrar som är i konflikt i samband med vårdnadstvist eller konflikt?

Frågeställare: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som är gjord efter år 2012. SBU:s upplysningstjänst har dock identifierat elva primärstudier som undersökt effekten av samarbetssamtal eller medling på olika utfallsmått som exempelvis överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge. Upplysningstjänsten bedömer inte risken för bias i primärstudier så författarnas resultat och slutsatser presenteras därför inte här, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

Läs Upplysningstjänstens svar 

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Samarbetssamtal och medling vid vårdnadstvist eller konflikt (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202112

Sidan publicerad