Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård)

I vissa landsting och regioner finns möjligheten att få stöd för att åka till anläggningar i ett varmt klimat för behandling och rehabilitering. Detta gäller främst patienter med neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, psoriasis samt patienter med olika typer av skador. Vistelsetiden är oftast tre till fyra veckor. I rehabiliteringsprogrammet ingår vanligtvis fysisk aktivitet, sjukgymnastik och kunskapsförmedling. För patienter med psoriasis är även solning en viktig del av behandlingen.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 9 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns det om effekter av rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård) jämfört med rehabilitering i ett svenskt klimat?

Frågeställare: Reumatikerförbundet

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat två systematiska översikter och en systematisk litteratursökning på ämnet klimatvård. Utöver de systematiska översikterna har upplysningstjänsten identifierat 11 randomiserade studier och 29 okontrollerade studier samt en hälsoekonomisk studie. Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psoriasisvård har gjort en bedömning av värdet av klimatvård. Samtliga identifierade systematiska översikter samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psoriasisvård slår fast att evidensläget är otillräckligt och att fler välgjorda studier behövs.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är en uppdatering av upplysningstjänstsvaret "Vad är effekten av rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård)?" från februari 2013.

Litteratursökning

Medline via OvidSP 2018-10-22
Climate therapy
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; .ab. = Abstract; .tw. = Text word; Exp = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy. ; .sh./ = Term from the Medline controlled vocabulary, but does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy. ; fs? = A substitute for one character or none; * = Focus (if found in front of a MeSH-term); * or $ = Truncation (if found at the end of a free text term); .mp = Text, heading word, subject area node, title; .pt = Publication Type; Adjn = Retrieves records that contain search terms within a specified number (n-1) of words from each other in any order (stop-words included)
  Search terms Items found
Intervention:
1. climatotherapy.sh 542
2. heliotherapy.sh 461
3. ((climat* adj (therap* or treatment*)) or climatotherap* or heliotherap* or helio-therap* or heliomarinotherap* or helio-marinotherap*).tw. 851
4. 1 or 2 or 3 1 501
5. balneology.sh. 5 746
6. climate.sh. 20 983
7. tropical climate.sh. 10 603
8. (balneolog* or balneotherap* or balneophototherap* or balneophototherap*).tw. 1 984
9. ((hot or mediterranean or subtropic* or sunny or temperate or therap* or tropic* or warm) adj2 climate*).tw. 5 448
10. 5 or 6 or 7 or 8 or 9 41 000
11. rehabilitation.sh. 17 709
12. rehabilitation.fs 186 350
13. therapeutics.sh. 8 325
14. therapy.fs. 1 722 939
15. (rehab* or therap* or treatment*).tw. 5 497 995
16. 11 or 12 or 13 or 14 or 15 6 400 372
17. 10 or 16 6 433 713
18. travel.sh 23 330
19. travel*.tw. 55 105
20. 18 or 19 66 270
21. 17 and 20 13 882
22. 10 and 16 7 659
23. 4 or 21 or 22 22 227
Study types:
24. (randomized controlled trial or controlled clinical trial).pt. 557 835
25. randomi?ed.tw. 545 625
26. (placebo or randomly or trial or groups).ab. 2 388 432
27. 24 or 25 or 26 2 689 931
28. ((systematic* adj2 review*) or meta-anal*).mp,pt. or (review.mp,pt. and (pubmed or medline or embase or pedro or (database adj2 search*) or (systematic* adj2 search*)).tw.) 302 626
29. 27 or 28 2 887 476
30. 23 and 29 2 932
Limits:
31. exp Animals/ 21 844 770
32. Humans/ 17 338 216
33. 31 not (31 and 32) 4 506 554
Final 30 not 33 2 559

 

Cohrane Library via Wiley 2018-10-22
Climate therapy
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; ti = Title; ab = Abstract; kw = Keyword; *“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. ("climate therapy" OR “climatic therapy“ OR “climate treatment” OR “climatic treatment” OR “climate treatments” OR “climatic treatments” OR climatotherapy OR climatotherapeutic OR heliotherapy OR heliomarinotherapy):ti,ab,kw 54
2. balneolog* OR balneotherap* OR balneophototherap* OR “balneo-phototherapy”:ti,ab,kw 383
3. ((hot OR mediterranean OR subtropic* OR sunny OR temperate OR therapy OR tropic* OR warm) AND climate*):ti,ab,kw 396
4. 2 OR 3 776
5. (rehabilitat* OR therap* OR treatment*):ti,ab,kw 765 198
6. 4 OR 5 765 368
7. travel*:ti,ab,kw 2 000
8. 6 AND 7 1 227
9. 4 AND 5 606
Final 1 OR 8 OR 9 1 859

88 Cochrane reviews
2 Protocols
1 Editorial
1768 Trials

 

Embase via embase.com 2018-10-22
Climate therapy
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp/mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. 'climatotherapy'/exp OR 'heliotherapy'/exp 607
2. 'climate treatment' OR 'climatic treatment' OR 'climate treatments' OR 'climatic treatments' OR climatotherap* OR 'climate therapy' OR 'climatic therapy' OR thalassotherap* OR heliotherap* OR 'helio therap*' OR heliomarinotherap* OR 'helio marinotherap*':ti,ab,kw 1 934
3. 1 OR 2 1 094
4. 'balneotherapy'/exp 14 067
5. balneolog* OR balneotherap* OR balneophototherap*:ti,ab,kw 8 982
6. 4 OR 5 15 805
7. (hot:ti,ab,kw OR mediterranean:ti,ab,kw OR subtropic*:ti,ab,kw OR sunny:ti,ab,kw OR temperate:ti,ab,kw OR therapy:ti,ab,kw OR tropic*:ti,ab,kw OR warm:ti,ab,kw) AND climate*:ti,ab,kw 15 955
8. 6 OR 7 31 635
9. rehabilitat* OR therap* OR treatment*:ti,ab,kw 11 161 883
10. 8 OR 9 11 178 429
11. travel*:ti,ab,kw 69 837
Combined sets
12. 10 AND #1 25 262
13. 8 AND 9 15 089
14. 3 OR 12 OR 13 41 310
Study types: RCT
15. 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl*NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti 2 300 267
16. 14 AND 15 4 032
17. 14 AND [randomized controlled trial]/lim 1 148
18. 16 OR 17 4 032
Study types: Systematic Reviews
19. 'systematic review'/de OR 'meta analysis'/de OR systematic*:ti,ab OR 'meta analy*' OR metaanaly*:ti,ab 648 311
20. 14 AND 19 1 186
21. 14 AND ([systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) 581
22. 20 OR 21 1 186
Combined sets (RCT OR SR):
23. 18 OR 22 4 773
Limits:
24. (20 OR 21) AND [embase]/lim 1 047
25. (16 OR 17) AND [embase]/lim 3 492
Final (#18 OR #22) AND [embase]/lim 4 143

 

CINAHL via ebsco.com 2018-10-22
Climate therapy
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts,; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. (MH "Climatotherapy") 20
2. TI ( “climate treatment” OR “climatic treatment” OR “climate treatments” OR “climatic treatments” OR climatotherap* OR "climate therapy" OR “climatic therapy“ OR Thalassotherap* OR heliotherap* OR helio-therap* OR heliomarinotherap* OR helio-marinotherap* ) OR AB ( “climate treatment” OR “climatic treatment” OR “climate treatments” OR “climatic treatments” OR climatotherap* OR "climate therapy" OR “climatic therapy“ OR Thalassotherap* OR heliotherap* OR helio-therap* OR heliomarinotherap* OR helio-marinotherap* ) 22
3. 1 OR 2 39
4. (MH "Balneology") 384
5. TI ( balneolog* OR balneotherap* OR balneophototherap* ) OR AB ( balneolog* OR balneotherap* OR balneophototherap* ) 124
6. 4 OR 5 419
7. TI ( ((hot OR mediterranean OR tropic* OR subtropic* OR sunny OR temperate OR therapy OR tropic* OR warm) AND climate*) ) OR AB ( ((hot OR mediterranean OR tropic* OR subtropic* OR sunny OR temperate OR therapy OR tropic* OR warm) AND climate*) ) 547
8. 6 OR 7 964
9. TI ( rehabilitat* OR therap* OR treatment* ) OR AB ( rehabilitat* OR therap* OR treatment* 614 359
10. 8 OR 9 614 955
11. TI travel OR AB travel 7 241
12. 10 AND 11 1 142
13. 8 AND 9 368
14. 3 OR 12 OR 13 1 534
Study types:
15. (MH "Randomized Controlled Trials") 44 186
16. TI ( randomized OR randomised OR random OR randomly ) OR AB ( randomized OR randomised OR random OR randomly ) 167 724
17. 15 OR 16 178 584
18. TI ( systematic review or meta-analysis or metaanalysis or meta-synthesis or metasynthesis or overview ) OR AB ( systematic review or meta-analysis or metaanalysis or meta-synthesis or metasynthesis or overview ) 83 348
19. (MH "Systematic Review") 43 438
20. 18 OR 19 102 551
Combined sets:
21. 14 AND 17 153
22. 14 AND 20 96
Final 21 OR 22 218

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Marie Österberg (projektledare), Laura Lintamo (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Sidan publicerad