Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Påverkar manschettlängden risk för blodproppar hos intensivvårdspatienter vid användning av mekanisk venpump?

Hos intensivvårdspatienter finns det en risk för blodpropp i benen på grund av orörlighet. Detta kan leda till att en blodpropp flyttar sig till lungorna (lungemboli) vilket är en allvarlig komplikation. Den vanligaste metoden för att förebygga risk för blodproppar är blodförtunnande medel, men i vissa fall kan manschetter appliceras utanpå benen och ett yttre tryck tillföras manschetterna med så kallad venpump. Manschetter som appliceras utanpå benet kan vara av olika längder.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Till en mekanisk venpump kopplas manschetter. Finns det studier som undersöker om det räcker med manschetter som bara täcker underbenen i jämförelse med de som täcker både underben och lår för att motverka blodpropp hos intensivvårdspatienter?

Frågeställare: Fysioterapeut, Capio S:t Görans sjukhus

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten identifierade inga studier som undersöker skillnaden i effekt mellan olika manschettlängder kopplade till venpump vid förebyggande av blodpropp hos intensivvårdspatienter.

Upplysningstjänsten identifierade dock två systematiska översikter som jämför manschettlängder kopplade till venpump för andra patientgrupper.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Sally Saad, Rebecka Björnfors och Christel Hellberg vid SBU.

Sidan publicerad