Användning av stödstrumpor hos patienter på intensivvårdsavdelning (IVA)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Patienter på intensivvårdsavdelningar löper risk att få djupa ventromboser. Det finns ett flertal profylaktiska behandlingar såsom blodförtunnande medel, lågmolekylärt heparin och stödstrumpor (kompressionstrumpor).

Stödstrumpor rekommenderas i dag som förebyggande metod för att hindra uppkomst av djupa ventromboser (blodproppar i vener).

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken evidens finns för att använda stödstrumpor/ kompressionstrumpor med avseende att minska risken för djupa ventromboser hos intensivvårdspatienter? Är det skillnad på vaken, sövd eller medvetslös patient?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två systematiska översikter, som undersöker olika förebyggande metoder för att hindra uppkomst av ventromboser (bland annat stödstrumpor) hos svårt sjuka patienter. Vi har också identifierat en kontrollerad randomiserad studie som undersöker effekten av stödstrumpor mot djup ventrombos hos patienter med hjärtinfarkt.

SBU har publicerat en rapport som berör behandling av stödstrumpor vid djup ventrombos, men ej med fokus på intensivvårdspatienter; "Blodpropp – förebyggande, diagnostik och behandling av venös tromboembolism" (2002). I denna rapport skriver man bland annat: ”Den trombosprofylaktiska effekten av graderad kompression torde vara helt fastställd och denna finns sammanfattad i översikter och metaanalyser”.

Sammantaget har användning av stödstrumpor bland intensivvårdspatienter undersökts i få studier. Effekten av stödstrumpor för att förhindra uppkomst av djup ventrombos varierar beroende på patientens bakomliggande sjukdom.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-03-26.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

  • Naccarato M, Chiodo Grandi F, Dennis M, Sandercock Peter AG. Physical methods for preventing deep vein thrombosis in stroke. In: editor.^editors. Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2010.
  • Attia J, Ray JG, Cook DJ, Douketis J, Ginsberg JS, Geerts WH. Deep vein thrombosis and its prevention in critically ill adults. Archives of internal medicine 2001;161:1268-79.

Randomiserade kontrollerade studier

  • Kierkegaard A, Norgren L. Graduated compression stockings in the prevention of deep vein thrombosis in patients with acute myocardial infarction. European heart journal 1993;14:1365-8.

Datum

2012-06-01

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Christel Hellberg

Informationsspecialist

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2012-06-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/stodstrumpor
Sidan publicerad