Krisstöd i förskola och skola vid suicid

Vilken sammanställd forskning finns om krisstöd till förskola och skola efter suicid hos barn, personal eller närstående? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

När en klasskamrat, närstående eller personal vid skola eller förskola begår självmord är det en traumatisk händelse som kan påverka barns psykiska hälsa och skolprestationer. Både förskola och skola har en viktig roll som stöd, och interventioner baserade i verksamheten kan vara lämpliga för att hantera sorg och trauma.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av krisstöd i förskola och skola efter suicid hos barn, personal eller närstående?

Frågeställare: Projektledare, Ericastiftelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias i systematiska översikter inte redovisat någon systematisk översikt i svaret. Sex relevanta systematiska översikter har identifierats som undersökt kris- och sorgeinterventioner i skolmiljö. Upplysningstjänsten har bedömt att risken för bias i dessa översikter är hög. Författarnas slutsatser redovisas därför inte i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Krisstöd i förskola och skola vid suicid [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202212

Sidan publicerad