Hinnsvepning inom förlossningsvården

Här svarar SBU:s upplysningstjänst på frågan: Vilken sammanställd forskning finns på användandet av hinnsvepning inom förlossningsvården?

Frågeställare: Barnmorska, Danderyds sjukhus

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-05-15
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202019
Diarienr: SBU 2020/86
https://www.sbu.se/ut202019